Over Pups en Zo...

De verschillende opgroeiingsfase bij de hond.

  • 1ste en 2de levensweek is de vegatieve of neonotale fase.


  • 3de levensweek is de overgangsfase


  • 21ste dag is de inprentingsfase.


  • Van 8 tot 12 weken is de socialiseringsfase.


  • Van 13 tot 16 weken is de rangordefase.


  • Van 5 en 6 maanden is de roedelfase.


  • 7 maanden is de pubertijdsfase.


Op de leeftijd van 7 weken zijn de hersenen van de puppies volledig ontwikkeld en is de tijd rijp om in het nieuwe gezin te worden opgenomen.


Tijdens de socialisering van 8 tot 12 weken moeten puppies weer andere dingen leren.

Vanaf nu moet de rol van opvoeder die door de rue gebeurd is overgenomen worden door de mens.


HET BELANG VAN INPRENTING OF... EEN STEMPEL VOOR HET LEVEN  

EEN GOEDE OPVOEDING HOUDT REKENING MET DE DIVERSE OPGROEÏNGSFASEN
De opvoeding bij honden gebeurt vanaf het ogenblik dat de puppies iets kunnen waarnemen. Tegelijk met het ervaren van de eerste zintuiglijke prikkels lijken puppies zich bewust te worden van hun omgeving en begint de taak van de kweker.

In de inprentingsfase, van de 4de tot de 7de week in het leven van een puppy, is het van belang dat hij zoveel mogelijk prikkels ervaart.

In deze periode wordt bepaald hoe de puppy in zijn later leven zal omgaan met mensen.
Op de ouderdom van 7 weken zijn de hersenen van een puppy volledig ontwikkeld en is de tijd rijp om in nieuw gezin te worden opgenomen.

Tijdens de socialiseringsfase van 8 tot 12 weken moeten puppies weer andere dingen leren.
In de rangordefase van de 13de tot de 16de week moeten we de puppy de kans geven om te ervaren dat gemeenschappelijk bezig zijn mooier is en met meer succes wordt bekroond dan alleen voor zichzelf leven.

In de roedelordefase van de 5de tot de 6de maand moet er aandacht besteed worden aan andere leerervaringen in de opvoeding.